Klimatizace

TEPLOTNÍ KOMFORT ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Jak funguje klimatizace

Jednou z možností, jak optimalizovat teplotní parametry vzduchu, je chlazení. Pokud se nasávaný venkovní vzduch před distribucí na určená místa v objektu filtruje a upravuje se jeho teplota a vlhkost na požadované hodnoty, potom hovoříme o klimatizaci. Úkolem klimatizace je rovněž automaticky udržovat v klimatizovaných prostorách stabilní parametry vnitřního prostředí, a to bez ohledu na okolní podmínky.Chlazení je běžně využíváno v provozech s vysokými nároky na tepelnou pohodu a tam, kde je třeba eliminovat tepelnou zátěž od technologických zařízení (serverovny, apod.). Pro chlazení se používají většinou chladicí (klimatizační) jednotky s oběhem chladiva typu split či multi-split.

S jakými značky pracujeme?

TOSHIBA, DAIKIN, LG, SAMSUNG, PANASONIC, FRIMEC