Novinky:
1.1.2014:
O nás
 


Společnost V-KLIMA s.r.o. je zapsána v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd.C, vložka 25160. Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé Václav Vobruba a Ing. Veronika Vobrubová, kteří takto navázali na svou dlouholetou praxi v oboru vzduchotechniky a klimatizace. Společnost disponuje vlastními pracovníky s bohatými zkušenostmi a vlastním výrobním provozem.
Změna sídla a nové fakturační údaje společnosti
V-KLIMA s.r.o.
Zajišťujeme:
Kompletní služby v oblasti požárních klapek, požárních stěnových uzávěrů a chráněných únikových cest včetně revizí.
Dodávky, montáže a servis vzduchotechnických a klimatizačních zařízení od návrhu po realizaci.
Poradenskou činnost v oblasti vzduchotechniky.
Instalace a uvádění zařízení VZT do provozu včetně zpracování příslušných dokladů pro kolaudaci.
Měření a zaregulování vzduchotechnických zařízení včetně vyhotovení protokolu.
Požární a tepelné izolace potrubí vzduchotechniky.
Výroba potrubí sk. I. a II. včetně příslušenství.
Zámečnická výroba.
Prodej filtrů a filtračních materiálů pro VZT.
Naše společnost je registrována v seznamu odborných dodavatelů, který vede Státní fond životního prostředí ČR.