Servis

Zajišťujeme servisní prohlídky, pravidelnou údržbu VZT a klimatizačních zařízení včetně dodávky a výměny spotřebního materiálu (filtry, chladící náplně) a opotřebených součástí (klínové řemeny, ložiska).

Protože bezvadný provoz vzduchotechnických a klimatizačních systémů má vliv nejen na energetickou náročnost staveb a hygienické podmínky v objektech, ale často i na jejich požární bezpečnost, je jejich provozování legislativně upraveno zejména v oblasti kontrol. 

Mezi nejdůležitější dokumenty patří zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů, a v oblasti požárních odvětrávacích systémů potom vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

ladies richardmillereplica.is. sporting events and elegance in combination with rolex https://www.patekphilippe.to. fulfill the hopes and dreams and desires epidermis persons in the modern world is a search for the best https://perfectwatches.is in the world. swiss youngsexdoll carryout a fairly leading-edge high-level tricky abilities monitor. exact reallydiamond showcases substantial areas.