Měření regulace

Měření a regulace se stává klíčovým oborem při navrhování a provozování větracích a klimatizačních soustav, a to nejen k neustále rostoucím nákladům na energie. Doba sebou přináší požadavky na využívání moderních systémů a technologií, které se o budovu starají, řídí a monitorují její stav. V dnešní době již každá nová moderní budova obsahuje různé technologie, které zajišťují komplexní řízení a správu celé budovy.